Powrót

Aktualności
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Paweł Kostkiewicz (mgr inż.) jest absolwentem Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej (kierunek automatyka i robotyka w specjalności biocybernetyka i inżynieria biomedyczna).  Doświadczenie  zawodowe zbierał pracując w roli szefa zespołów w instytucjach państwowych i międzynarodowych przedsiębiorstwach. Jest wspólnikiem i członkiem zarządu specjalistycznej firmy doradczej. Specjalizuje się w systemach informatycznych i telekomunikacyjnych dla przedsiębiorstw.

Prowadził zajęcia z inżynierii medycznej, warsztaty prototypowania robotów mobilnych, projektowania urządzeń mechatronicznych, wybranych zagadnień informatyki stosowanej. W projekcie SEIPA prowadził "Przedsiębiorczość innowacyjną" oraz "Przedsiębiorczość Technologiczną" (uzupełnioną o zagadnienia informatyki biznesowej).

Obecnie jest przewodniczącym zespołu programowego inicjatywy Młodzi Innowacyjni przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz członkiem rady nadzorczej Krajowej Izby Gospodarki Cyfrowej.

Kontakt:

pawel [at] kostkiewicz.pl
http://kostkiewicz.pl
skype: pawel.kostkiewicz

 
 
Zajęcia z Przedsiębiorczości Innowacyjnej odbywają się  - we .........w godz. ................. w sali ..............

Zajęcia z Przedsiębiorczości Technologicznej odbywają się - we .........w godz. ................. w sali ..............


Wydział Chemiczny
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Wydział Elektryczny
Wydział Fizyki
Wydział Geodezji i Kartografii
Wydział Inżynierii Lądowej
Wydział Inżynierii Materiałowej
Wydział Inżynierii Produkcji
Wydział Inżynierii Środowiska
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Wydział Mechaniki i Energetyki Lotnictwa
Wydział Mechatroniki
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Wydział Transportu
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku
Studia doktoranckie

Kapitał Ludzki - Narodowa strategia spójności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
X