Przedsiębiorczość Innowacyjna
Powrót

Aktualności
Wydział Inżynierii Lądowej

W semestrze zimowym 2011/2012 zajęcia z Przedziębiorczości Innowacyjnej odbywają się w czwartki w godz. 14:15-16:00 w sali 401 (sala prawdopodobnie ulegnie zmianie).

Dr hab. inż. Andrzej Minasowicz jest kierownikiem Zakładu Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie oraz prodziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej ds. rozwoju. Zajmuje się pozyskiwaniem środków, głównie w ramach projektów unijnych, współpracą Wydziału z firmami z branży budowlanej oraz koordynacją współpracy zagranicznej, w tym wymiany studentów i pracowników. Posiada duże doświadcznie stricte inżynierskie, jak i związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jest autorem podręcznika "Ekonomia i zarządzanie finansami w budownictwie", prowadzi wykłady z zakresu organizacji i zarządzania w budownictwie oraz efektywności i ryzyka budowlanych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Mgr inż. Paweł Kluczuk jest asystentem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie. Absolwent WIL PW (2009), doktorant PW oraz student studiów II stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierunku finanse i rachunkowość. Posiada kilkuletnie doświadczenie w działalności studenckiej, m.in. jako Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studentów w 2008 r.. Prowadzi zajęcia z zakresu ekonomiki i zarządzania w budownictwie, współtworzy kilka projektów unijnych realizowanych na WIL PW.

Kontakt:

dr hab. inż. Andrzej Minasowicz
Wydział Inżynierii Lądowej, pokój 525, e-mail: a.minasowicz@il.pw.edu.pl

mgr inż. Paweł Kluczuk
Wydział Inżynierii Lądowej, pokój 523, e-mail: p.kluczuk@il.pw.edu.pl

Wydział Chemiczny
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Wydział Elektryczny
Wydział Fizyki
Wydział Geodezji i Kartografii
Wydział Inżynierii Lądowej
Wydział Inżynierii Materiałowej
Wydział Inżynierii Produkcji
Wydział Inżynierii Środowiska
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Wydział Mechaniki i Energetyki Lotnictwa
Wydział Mechatroniki
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Wydział Transportu
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku
Studia doktoranckie

Kapitał Ludzki - Narodowa strategia spójności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
X