Przedsiębiorczość Innowacyjna
Powrót

Aktualności
Wydział Geodezji i Kartografii

Zajęcia z Przedsiębiorczości Innowacyjnej oraz Przedsiębiorczości Technologicznej na Wydziale Geodezji i Kartografii prowadzi dr hab.inż. Dariusz Gotlib.

 

Dr hab. inż. Dariusz Gotlib jest absolwentem Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, od 2001 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, od 2012 roku Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju.
Z wykształcenia geodeta-kartograf-geoinformatyk. Doświadczenie zawodowe (poza pracą w Politechnice Warszawskiej):  własna firma kartograficzno-geoinformatyczna, wieloletnia współpraca ekspercka z Głównym Urzędem Geodezji i  Kartografii,  praca w grupie firm Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. Romera S.A (2001-2011) na stanowiskach: Dyrektora ds. technologii GIS, Dyrektora ds. Marketingu i Szkoleń, Dyrektora Działu Baz Danych Geograficznych.

Założyciel i kierownik Laboratorium Kartografii Mobilnej na Wydziale GiK PW współpracującego m.in z firmą SAMSUNG i GARMIN. Zainteresowania zawodowe: kartografia mobilna, kartografia nawigacyjna, modelowanie danych przestrzennych, systemy informacji topograficznej, GIS (Geographical Information Systems), LBS (Location- Based Services).
Prowadzi zajęcia m.in. z baz danych przestrzennych, infrastruktury danych przestrzennych, geoinformatyki, kartografii mobilnej oraz od semestru letniego 2011 z  "Przedsiębiorczości innowacyjnej" i "Przedsiębiorczości Technologicznej".


     

Kontakt:

Wydział Geodezji i Kartografii, Zakład Kartografii,  pok. 329
mailto: d.gotlib@gik.pw.edu.pl
tel. 22 234 6040  

 

 

Wydział Chemiczny
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Wydział Elektryczny
Wydział Fizyki
Wydział Geodezji i Kartografii
Wydział Inżynierii Lądowej
Wydział Inżynierii Materiałowej
Wydział Inżynierii Produkcji
Wydział Inżynierii Środowiska
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Wydział Mechaniki i Energetyki Lotnictwa
Wydział Mechatroniki
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Wydział Transportu
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku
Studia doktoranckie

Kapitał Ludzki - Narodowa strategia spójności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
X