Przedsiębiorczość Innowacyjna
Powrót

Aktualności
Wydział Inżynierii Materiałowej

Zajęcia w semestrze zimowym 2011/2012 odbywają się w poniedziałki w godz 14.15-16.00 sala 305.

Zajęcia z Przedsiębiorczości Innowacyjnej prowadzi na Wydziale dr inż. Tomasz Dymkowski.

Przedsiębiorczość Innowacyjna Warunki Zaliczania
Przedsiębiorczość Innowacyjna  Plan Wykładów - semestr zimowy 2011/2012

Dr inż. Tomasz Dymkowski jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej.

Doktoryzował się na Wydziale Inżynierii Materiałowej udoskonalając technologię materiałów magnetycznie twardych przeznaczonych na magnesy trwałe, jednocześnie projektując i nadzorując wykonanie urządzeń do obróbki cieplnej w polu magnetycznym, umożliwiających przemysłowe wdrożenie tych materiałów. Był współautorem wdrożenia czterech nowych, opatentowanych gatunków magnesów trwałych, zastosowanych w produkcji eksportowej czujników sejsmicznych, drukarek wierszowych i silników krokowych. Zajmował się także w ramach współpracy międzynarodowej metalurgią proszków np.: będąc współrealizatorem „Udoskonalania procesu otrzymywania spieków z nanomateriałów uzyskanych metodami metalurgii proszków z uszlachetnioną warstwą powierzchniową przeznaczonych na wyroby w przemyśle motoryzacyjnym”, oraz kompozytami polimerowymi np.: będąc współrealizatorem i koordynatorem „Wdrożenia technologii wytwarzania wielkogabarytowych wyrobów z trudnopalnych kompozytów polimerowych (fenolowo szklanych)” w zastosowaniach w komunikacji publicznej. Przez 14 lat obok pracy w Politechnice Warszawskiej prowadził „Przedsiębiorstwo projektowania, badań, wdrożeń i produkcji”, będąc jednocześnie jego współwłaścicielem.

W zakresie systemów zarzadzania jakością skończył szereg kursów zakończonych egzaminami i otrzymując tytuły: Quality Manager (TÜV) i Quality Officer (TÜV) oraz Auditora Wewnętrznego w Przedsiębiorstwie, Auditora Systemu Zarządzania Środowiskowego, Auditora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy. Ukończył także w 2000 r. dwusemestralne studia podyplomowe: "Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy", organizowane przez Politechnikę Warszawską.

Współtworzył wytyczne opisu procesów (wzory Standardowych Procedur Operacyjnych) Systemu Zarządzania Jakością Badań w laboratoriach Politechniki Warszawskiej. Jako konsultant zajmował się indywidualnym i grupowym wdrażaniem Systemów Jakości w małych i średnich przedsiębiorstwach. A jako ekspert techniczny PCBC i PCA dokonywał w różnych organizacjach szeregu auditów certyfikujących i auditów w procesach nadzoru. Jako audytor Germanischer Lloyd badał procesy inwestycyjne dużych przedsięwzięć przemysłowych. 

Organizował i współorganizował szereg konferencji krajowych i międzynarodowych będąc członkiem ich komitetów organizacyjnych

 

Dane kontaktowe
Tomasz Dymkowski, Ph. D.
Assistant Professor
Warsaw University of Technology
Faculty of Materials Science and Engineering
Phones: (+48 22) 234 87 18,
(+48 22) 848 06 33 (Office)
Fax:  (+48 22) 848 48 75

e-mail: tdymkows@inmat.pw.edu.pl

 

  

 

 

Wydział Chemiczny
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Wydział Elektryczny
Wydział Fizyki
Wydział Geodezji i Kartografii
Wydział Inżynierii Lądowej
Wydział Inżynierii Materiałowej
Wydział Inżynierii Produkcji
Wydział Inżynierii Środowiska
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Wydział Mechaniki i Energetyki Lotnictwa
Wydział Mechatroniki
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Wydział Transportu
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku
Studia doktoranckie

Kapitał Ludzki - Narodowa strategia spójności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
X