Powrót

Aktualności
Wydział Fizyki

Zajęcia w semestrze zimowym 2011/2012:


W ramach Projektu, zajęcia z Przedsiębiorczości Innowacyjnej prowadzi dr hab. inż. Andrzej W. Domański, Prof. nzw. Politechniki Warszawskiej

(www.if.pw.edu.pl/~domanski),

specjalista optoelektronik, ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), założyciel i główny właściciel firmy Sensomed.

Wydział Chemiczny
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Wydział Elektryczny
Wydział Fizyki
Wydział Geodezji i Kartografii
Wydział Inżynierii Lądowej
Wydział Inżynierii Materiałowej
Wydział Inżynierii Produkcji
Wydział Inżynierii Środowiska
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Wydział Mechaniki i Energetyki Lotnictwa
Wydział Mechatroniki
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Wydział Transportu
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku
Studia doktoranckie

Kapitał Ludzki - Narodowa strategia spójności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
X