Wydział Chemiczny
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Wydział Elektryczny
Wydział Fizyki
Wydział Geodezji i Kartografii
Wydział Inżynierii Lądowej
Wydział Inżynierii Materiałowej
Wydział Inżynierii Produkcji
Wydział Inżynierii Środowiska
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Wydział Mechaniki i Energetyki Lotnictwa
Wydział Mechatroniki
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Wydział Transportu
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku
Studia doktoranckie
Powrót

Aktualności
Studia doktoranckie

Szanowny Doktorancie, zapoznaj się z naszą propozycją nowego przedmiotu: Przedsiębiorczość Technologiczna dla doktorantów. Poniżej znajdziesz plik z informacjami o przedmiocie: plan zajęć, warunki zaliczenia itp.

INFORMACJA O PRZEDMIOCIE "PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ TECHNOLOGICZNA DLA DOKTORANTÓW"

W związku z tym, że zajęcia z Innowacyjnej Przedsiębiorczości są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, każdy uczestnik przed przystąpieniem do zajęć zobowiązany jest wypłenić formularz zgłoszeniowy oraz zapoznać się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa studentów w zajęciach.

Zapoznaj się z formularzem i regulaminem, które obowiązują studentów 1. i 2. stopnia: analogiczne dokumenty będą obowiązywały doktorantów, jeżeli przedniot na studiach 3. stopnia zostanie uruchomiony.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA STUDENTÓW W ZAJĘCIACH

PANI/PANA ZAINTERESOWANIE PRZEDMIOTEM WYRAŻONE NA STRONIE RADY DOKTORANTÓW PW POZWOLI NAM URUCHOMIĆ PRZEDMIOT W OFERCIE CENTRUM STUDIÓW ZAAWANSOWANYCH.

ZAPRASZAMY:)

Wydział Chemiczny
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Wydział Elektryczny
Wydział Fizyki
Wydział Geodezji i Kartografii
Wydział Inżynierii Lądowej
Wydział Inżynierii Materiałowej
Wydział Inżynierii Produkcji
Wydział Inżynierii Środowiska
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Wydział Mechaniki i Energetyki Lotnictwa
Wydział Mechatroniki
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Wydział Transportu
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku
Studia doktoranckie

Kapitał Ludzki - Narodowa strategia spójności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
X