Case Studies
Ankieta badawcza
Warunki zaliczenia
Powrót

Aktualności
Warunki zaliczenia
A oto obiecane warunki zaliczenia przedmiotu "Przedsiębiorczość Innowacyjna" w kolejnych etapach:

krok 1: uczęszczamy na zajęcia wykładowo-konwersatoryjne, w których uczestniczymy AKTYWNIE :)

krok 2: przygotowujemy własny, co najmniej 1 pomysł na biznes i opracowujemy go samodzielnie, czyli wypełniamy dla tego pomysłu specjalny arkusz w pliku EVALUATOR POMYSŁÓW (wersja prosta);

krok 3: pierwsze zajęcia warsztatowe:

- każdy członek grupy przynosi swój arkusz pomysłu i wszystkie arkusze "wklejacie" do jednego EVALUATORA;

- następnie przy pomocy EVALUATORA grupa wybiera najlepszy pomysł do dalszej pracy.

DOKONANY WYBÓR TRZEBA UMIEĆ UZASADNIĆ!!!

 

krok 4: kolejne zajęcia warsztatowe: grupa wspólnie opracowuje wybrany pomysł przy pomocy pliku WSTĘPNA KONCEPCJA BIZNESU (wersja rozszerzona);

krok 5: ostatnie zajęcia warsztatowe: grupa przygotowuje prezentację w programie PowerPoint lub równoważnym, w której zaprezentuje swoją pracę: wszystkie pomysły, ich mocne i słabe strony, przyczyny wyboru pomysłu do dalszych prac, jego krótką charakterystykę, słabe i mocne strony, wykonalność itp.: przydatny w tym celu arkusz Platformy Stabilnego Biznesu;

krok 6: na ostatnich zajęciach każda grupa przedstawia prezentację: ma na to 10 minut. forma dowolna. Idea jest następująca: wykładowca oraz pozostali studenci są potencjalnymi inwestorami i prezentacja ma ich przekonać do zainwestowania swoich środków w Wasze przedsięwzięcie.

na podstawie: 1. Prezentacji; 2. EVA (druk); 3. WKB (druk) i ogólnego wrażenia:) zostaną wystawione oceny końcowe. Z plików EVA i WKB proszę drukować tylko zawartość merytoryczną (bez instrukcji itp.)

Nie jest powiedziane, że wszyscy w danej grupie otrzymają jednakowe oceny.

POWODZENIA :)

ASP

pliki EVA i WKB dostępne na stronie: http://www.seipa.edu.pl/index.php/ida/569/?blok=34b8a5e9772cd73daba26c68a209127f&page=9

Wydział Chemiczny
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Wydział Elektryczny
Wydział Fizyki
Wydział Geodezji i Kartografii
Wydział Inżynierii Lądowej
Wydział Inżynierii Materiałowej
Wydział Inżynierii Produkcji
Wydział Inżynierii Środowiska
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Wydział Mechaniki i Energetyki Lotnictwa
Wydział Mechatroniki
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Wydział Transportu
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku
Studia doktoranckie

Kapitał Ludzki - Narodowa strategia spójności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
X