Zasady rekrutacji i uczestniczenia w zajęciach
Warsztaty wyjazdowe dla studentów
Powrót

Aktualności
Strona główna / Strefa studenta / Zasady rekrutacji i uczestniczenia w zajęciach
Zasady rekrutacji i uczestniczenia w zajęciach

Wybierz swój Wydział z menu po prawej stronie aby uzyskać więcej informacji o uruchamianych zajęciach.

Jeżeli Twojego Wydziału tam nie ma, zgłoś swojemu Dziekanowi lub Samorządowi Studenckiemu, że chciałbym aby przedmiot "Przedsiębiorczość Innowacyjna" został uruchomiony.

W związku z tym, że zajęcia z Innowacyjnej Przedsiębiorczości są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, każdy uczestnik przed przystąpieniem do zajęć zobowiązany jest wypłenić Deklarację uczestnictwa oraz zapoznać się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa studentów w zajęciach. Na zakończenie zajęć każdy uczestnik zajęć wypełnia ankietę badawczą i ewaluacyjną.

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA STUDENTÓW W ZAJĘCIACH

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

ANKIETA

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Chemiczny
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Wydział Elektryczny
Wydział Fizyki
Wydział Geodezji i Kartografii
Wydział Inżynierii Lądowej
Wydział Inżynierii Materiałowej
Wydział Inżynierii Produkcji
Wydział Inżynierii Środowiska
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Wydział Mechaniki i Energetyki Lotnictwa
Wydział Mechatroniki
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Wydział Transportu
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku
Studia doktoranckie

Kapitał Ludzki - Narodowa strategia spójności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
X