Kierownik Projektu
Nasi Wykładowcy
Powrót

Aktualności
O nas

Patronem merytorycznym platformy elektronicznej SEIPA oraz programu edukacji, szkoleń i doradztwa w zakresie innowacyjnej przedsiębiorczości na uczelniach nieekonomicznych jest dr hab. Jerzy Cieślik z Akademii Leona Koźmińskiego.

Kierownikiem programu wdrażania modułów edukacyjnych w zakresie innowacyjnej przedsiębiorczości w Politechnice Warszawskiej jest dr Agnieszka Skala-Poźniak z Wydziału Transportu PW.

Zajęcia z przedmiotu "Przedsiębiorczość Innowacyjna" oraz "Przedsiębiorczość Technologiczna" prowadzą nasi wykładowcy.

Wydział Chemiczny
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Wydział Elektryczny
Wydział Fizyki
Wydział Geodezji i Kartografii
Wydział Inżynierii Lądowej
Wydział Inżynierii Materiałowej
Wydział Inżynierii Produkcji
Wydział Inżynierii Środowiska
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Wydział Mechaniki i Energetyki Lotnictwa
Wydział Mechatroniki
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Wydział Transportu
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku
Studia doktoranckie

Kapitał Ludzki - Narodowa strategia spójności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
X