SEIPA
Strona główna
Strefa studenta
Strefa wykładowcy
O projekcie
O nas
Linki
Kontakt
Powrót

Aktualności
Strona główna / O projekcie
O projekcie

Projekt "Wdrożenie pilotażowych programów edukacyjnych w zakresie Innowacyjnej Przedsiębiorczości w Politechnice Warszawskiej" jest finansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt kierowany jest przez  Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej.

Głównym celem projektu jest wprowadzenie zajęć dotyczących przedsiębiorczości do puli przedmiotów obieralnych na wszystkich poziomach kształcenia:

- na poziomie studiów 1. stopnia przedmiotu "Przedsiębiorczość Innowacyjna" o charakterze wprowadzającym i jednolitym;

- na poziomie studiów 2. stopnia przedmiotu "Przedsiębiorczość Technologiczna" - specjalistycznego, uwzględniającego specyfikę poszczególnych dyscyplin (kierunków studiów);

- na poziomie studiów 3. stopnia przedmiotu "Przedsiębiorczość Technologiczna" dedykowanego dla doktorantów.

Wydział Chemiczny
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Wydział Elektryczny
Wydział Fizyki
Wydział Geodezji i Kartografii
Wydział Inżynierii Lądowej
Wydział Inżynierii Materiałowej
Wydział Inżynierii Produkcji
Wydział Inżynierii Środowiska
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Wydział Mechaniki i Energetyki Lotnictwa
Wydział Mechatroniki
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Wydział Transportu
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku
Studia doktoranckie

Kapitał Ludzki - Narodowa strategia spójności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
X