Przedsiębiorczość Innowacyjna
Powrót

Aktualności
Wydział Inżynierii Środowiska

W semestrze zimowym 2011/2012 zajęcia z Przesiębiorczości Innowacyjnej odbywają się:

Wykład: w srody w godz. 10:15-14:00 w sali "K" (gmach Starej Kotłowni),

projekt: wtorek 13:15 - 15:00 s. 627 gmach IŚ, zajęcia projektowe odbywają się co drugi tydzień

 

Dr inż. Zenon Spik jest absolwentem Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, gdzie w 2002 roku otrzymał stopień magistra, a w 2009 roku doktora nauk technicznych. Od 2004 jest jego pracownikiem naukowo – dydaktycznym.

W czasie pracy zawodowej zrealizował wiele interesujących projektów branżowych.

 

Kontakt:

Dr inż. Zenon Spik, Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa pok. 119, zenon_spik(at)is.pw.edu.pl, tel. 22 234 79 27


 

Wydział Chemiczny
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Wydział Elektryczny
Wydział Fizyki
Wydział Geodezji i Kartografii
Wydział Inżynierii Lądowej
Wydział Inżynierii Materiałowej
Wydział Inżynierii Produkcji
Wydział Inżynierii Środowiska
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Wydział Mechaniki i Energetyki Lotnictwa
Wydział Mechatroniki
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Wydział Transportu
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku
Studia doktoranckie

Kapitał Ludzki - Narodowa strategia spójności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
X